شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو – English

Home / شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو – English
[smartslider3 slider="3"]

Projects

  • كيلومتر 5 آزادراه كرج-قزوين؛ خروجي كمالشهر؛ شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو
  • 34704005-6 026
  • 34704007 026
  • info@ikid.ir