مناقصه و مزایده

آگهی منقاصه شماره 02-1403 (سرویس ایاب و ذهاب پرسنل)

اسرویس ایاب و ذهاب شرکت 2-1403 شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از پيمانكاران واجد شرايط در زمينه خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل به مدت یکسال استفاده نمايد، لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقی / حقیقی علاقمند دعوت مي شود:

براي دريافت اسناد مناقصه و جدول مسیرهای مورد نظر به تارنماي WWW.IKID.IR (رايگان) و يا با در دست داشتن معرفي نامه و مبلغ 500.000 (پانصد هزار) ريال وجه نقد براي واريز به بانك مستقر در شركت به نشاني: كیلومتر 5 آزاد راه کرج قزوین روبروی بهشت سکینه شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در وقت اداري (15-8 ) مراجعه نمايند .

ظرف مدت پنج  روز از انتشار آگهي مدارک را تحویل واحد حراست دهید .

هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه کسر می گردد.

تلفن تماس :34706614 -026

  برای دریافت اسناد مناقصه اینجا کلیک کنید.

شماره مناقصه

شرح مناقصه (مناقصه گزار)

شخصيت (شرکت کننده مناقصه)

1403-02

سرویس ایاب و ذهاب پرسنل

شركت (حقوقي – حقیقی)

دیدگاهتان را بنویسید