شرکت قالب‌های صنعتی‌ایران‌خودرو در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه پرس هیدرولیک  630 تنی مدل  (1999) مازاد بر نیاز خود از طریق مزایده عمومی و بر مبنای قیمت کارشناسی اقدام نماید  از علاقمندان دعوت میشود جهت بازدید و ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ 1400/12/01 لغایت 1400/12/15

 به محل این شرکت واقع در کرج کمالشهر مراجعه نمایند.

تلفن 34710619-026