شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظر دارد یکدستگاه خودرو پژو 407 با مشخصات زیر را از طریق مزایده و با قیمت پایه کارشناسی بفروش برساند :

 

سال ساخت 2009 ، رنگ نقره ای متالیک ، کارکرد 000/340 کیلومتر، دارای رنگ شدگی و فاقد تصادف شدید ، موتور روشن

توجه : هزینه آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده میباشد

زمان بازدید و ارائه پیشنهاد از1400/12/07 لغایت 1400/12/17

تلفن تماس : 34710619 -026

آدرس کیلومتر 5 آزاد راه کرج قزوین