×

اطلاعیه

اطلاعیه

×

تعرفه دندان پزشکی

×

جهت ارسال مدارک بیمه کد زیر را با گوشی خود اسکن و یا از طریق لینک اقدام به ارسال مدارک نمایید.

yun.ir/oz662b

اطلاعیه

پس از ارسال ، مدارک بصورت اتوماتیک در سیستم مسئول بیمه ( آقای باقر غفاری) قرار میگیرد.

×

جهت مشاهده سوابق بیمه، از لینک زیر وارد شوید.