پروژه طراحي و ساخت قالب پلاستيك  قطعه هدايت كننده هواي مجموعه EFP

  • – تعداد قطعه: 1 قطعه
  • – وزن: 5.000 كیلوگرم
  • – تعداد قالب: 1 دست