پروژه طراحي و ساخت قالب پلاستيك قطعه ركاب چپ و راست پارس

  • – نام مشتری: ایران خودرو
  • – تعداد قطعه: 5 قطعه
  • – وزن: 14.000 كیلوگرم
  • – تعداد قالب: 2 دست