پروژه طراحي و ساخت قالب پلاستيك قطعه ركاب چپ و راست پارس

  • - نام مشتری: ایران خودرو
  • - تعداد قطعه: 5 قطعه
  • - وزن: 14.000 كیلوگرم
  • - تعداد قالب: 2 دست