پژو 405

صفحه اصلی / پژو 405

پروژه پژو 405 D7

  • – پروژه D7: پژو 405
  • – نام مشتری: ایران خودرو
  • – تعداد قطعه: 77 قطعه
  • – وزن: 1791442.17 كیلوگرم
  • – تعداد قالب: 243 دست
  • كيلومتر 5 آزادراه كرج-قزوين؛ خروجي كمالشهر؛ شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو
  • 34704005-6 026
  • 34704007 026
  • info@ikid.ir