گواهینامه ها

صفحه اصلی / گواهینامه ها

عنوان

شرح

تصویر

IATF/16949:2016

تمدید گواهينامه شركت DQS آلمان

ISO 9001:2015

تمدید گواهينامه شركت DQS آلمان

ISO 14001:2015

تمدید گواهينامه شركت DQS آلمان

ISO 45001:2018

تمدید گواهينامه شركت DQS آلمان

گواهینامه قطعه ایمنی

تمدید گواهینامه قطعه ایمنی از ساپکو

گواهينامه گريد +A

اخذ گواهينامه گريد +A از سوي شركت سازه گستر سايپا

Grade A Saze Gostar

گواهينامه گريد A از سوي شركت سازه گستر سايپا

ISO 45001:2018

گواهينامه در Scope طراحي و ساخت قالبهاي فلزي بدنه خودرو ابزار كنترلي قطعه (P/G) و توليد قطعات پرسي ومجموعه هاي مونتاژي خودرو از شركت DQS آلمان

ISO 14001:2015

گواهينامه در Scope طراحي و ساخت قالبهاي فلزي بدنه خودرو ابزار كنترلي قطعه (P/G) و توليد قطعات پرسي ومجموعه هاي مونتاژي خودرو از شركت DQS آلمان

ISO 9001:2015

گواهينامه در Scope طراحي و ساخت قالبهاي فلزي بدنه خودرو ابزار كنترلي قطعه (P/G) و توليد قطعات پرسي ومجموعه هاي مونتاژي خودرو از شركت DQS آلمان

IATF/16949:2016

گواهينامه در Scope توليد قطعات پرسي و مجموعه هاي مونتاژي خودرو از سوي شركت DQS آلمان

Q631000

گواهينامه در زمينه توليد قطعات ايمني خودرو از سوي شركت PSAفرانسه

Grade A Sapco

گريد Aاستاندارد ساپكو در زمينه طراحي و ساخت قالبهاي G3-G2-G1

Grade B Renault-Nissan

گريد B استاندارد رنو-نيسان (امتياز 60) از شركت رنوپارس

Grade B Isaco

گريد B ايساكو در زمينه توليد درب موتور 405

Grade A Sapco 86

گريد A ساپكو 86 در زمينه توليد قطعه

  • كيلومتر 5 آزادراه كرج-قزوين؛ خروجي كمالشهر؛ شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو
  • 34704005-6 026
  • 34704007 026
  • info@ikid.ir