راه های ارتباطی

صفحه اصلی / راه های ارتباطی

آدرس ما

کرج، کیلومتر 5 آزاد راه کرج قزوین، خروجی قالب های صنعتی ایران خودرو

ساعات کاری : 07:00 -18:00

صندوق پستي 161- 31995

کدپستی : 3199944111

نام واحدنام مدیریتایمیلشماره تماس
مدیریت عاملعلی موسویA.Mousavi@ikid.ir2634703210
قائم مقام مدیر عاملطاهر پورحبیبیT.Pourhabibi@ikid.ir2634710612
عضو هیئت مدیرهحسین مقیسهH.Moghiseh@ikid.ir2634703210
عضو هیئت مدیرهامیر سیم دارA.Simdar@ikid.ir2634703210
معاونت تولیدشهرام بلوریSh.Boluri@ikid.ir2634703461
معاونت طراحی و ساختمجتبی شفیعیM.Shafiy@ikid.ir2634703302
مدیریت برنامه ریزی و کنترل ساختپژمان حقیقیP.Haghighi@ikid.ir2634710605
مدیریت مهندسی طراحیکمال علائی طباطبائیK.Tabatabaei@ikid.ir2634706607
مدیریت آزمایش قالبعلی احمدیA.Ahmadi@ikid.ir2634705322
مدیریت ماشینکاریسیامک گودرزیS.Goudarzi@ikid.ir2634705324
مدیریت مهندسی تولیدمسعود عبدلیM.Abdoli@ikid.ir2634722016
مدیریت تولید قطعات و مجموعهداود غفارافD.Ghafarof@ikid.ir2634718376
مدیریت برنامه ریزی و لجستیکعلی جعفر صالحیA.Salehi@ikid.ir2634710602
مدیریت نگهداری و تعمیرات ماشین آلاتجعفر نویدی علویانJ.Navidi@ikid.ir2634710609
مدیریت منابع انسانیحسین علیپورH.Alipour@ikid.ir2634706606
مدیریت سیستم ها و انفورماتیکحسین علیپورH.Alipour@ikid.ir2634706609
مدیریت تدارکاتپیمان باقریP.Bagheri@ikid.ir2634706613
مدیریت حراستمحمود رضوی نیاM.Razaviniya@ikid.ir2634716554
مدیریت کنترل کیفیتشهرام زارعیSh.Zarei@ikid.ir2634710620
مدیریت فروش و بازاریابیهومن امیدوار خمیرانH.Omidvar@ikid.ir2634706615
مدیریت امور مالیعبدالله صانعیA.Saneei@ikid.ir2634705567
  • كيلومتر 5 آزادراه كرج-قزوين؛ خروجي كمالشهر؛ شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو
  • 34704005-6 026
  • 34704007 026
  • info@ikid.ir