پروژه طراحي و ساخت قالب پلاستيك  قطعه هدايت كننده هواي مجموعه EFP

  • - تعداد قطعه: 1 قطعه
  • - وزن: 5.000 كیلوگرم
  • - تعداد قالب: 1 دست