کنترل کیفیت

صفحه اصلی / کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت شامل بخشهای زیر می باشد:

   در این واحد كنترل 3 بعدی (CMM) شامل  كنترل كلیه قالب ها ، پانل گیج ها ، پنل ها، مدلهای فومی  محصولات شركت و كلیه وسایل و ابزار متفرقه بر مبنای CAD DATA تهیه شده توسط واحد مهندسی و انطباق آن با نقاط به دست آمده از سطوح مورد اندازه گیری، صورت می پذیرد.

لیست ماشین آلات و تجهیزات :

  • كيلومتر 5 آزادراه كرج-قزوين؛ خروجي كمالشهر؛ شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو
  • 34704005-6 026
  • 34704007 026
  • info@ikid.ir