مناقصه 5-1402 خدمات ترابری سبک (خودرو سواری)

صفحه اصلی / مناقصه و مزایده / مناقصه 5-1402 خدمات ترابری سبک (خودرو سواری)

((شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از خدمات پيمانكاران واجد شرايط در زمينه خدمات ترابری سبک (خودرو سواری)  به مقاصد مورد نظر به مدت يكسال استفاده نمايد، لذا بدينوسيله از كليه اشخاص (حقوقی – حقیقی) علاقمند دعوت مي شود، ظرف مدت سه روز کاری از انتشار آگهي براي دريافت اسناد مناقصه و جدول مسیرهای مورد نظر به تارنماي  WWW.IKID.IR (رايگان) و يا با در دست داشتن معرفي نامه و مبلغ 500.000 (پانصد هزار ريال) وجه نقد براي واريز به بانك مستقر در شركت به نشاني مندرج در تارنمای فوق الذکر در وقت اداري (15-8 ) مراجعه نمايند . در ضمن هزينه چاپ آگهي از برنده مناقصه كسر مي گردد.

تلفن تماس :34706614 -026

برای دریافت اسناد مناقصه اینجا کلیک کنید

شماره مناقصه

شرح مناقصه (مناقصه گزار)

شخصيت (شرکت کننده مناقصه)

1402-05

خدمات ترابری سبک (خودرو سواری)  به مقاصد مورد نظر

شركت (حقوقي – حقیقی)

  • كيلومتر 5 آزادراه كرج-قزوين؛ خروجي كمالشهر؛ شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو
  • 34704005-6 026
  • 34704007 026
  • info@ikid.ir