مناقصه طراحی و نوسازی ساختمان اداری شرکت

متقاضیان واجد شرایط جهت اطلاع از این موضوع،فایل پیوست ذیل را دریافت و جهت بازدید بصورت حضوری، به واحد تدارکات شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو به آدرس : کیلومتر 5 اتوبان کرج قزوین، خروجی کمالشهر ، شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو IKID مراجعه نمایید.

شماره واحد تدارکات : 02634706614

برای دریافت مدارک پیوست، کلیک کنید