مجموعه سازی

صفحه اصلی / مجموعه سازی

تولید مجموعه و بدنه

 این قسمت، دارای 2 سالن بوده که به فیكسچر و دستگاههای نقطه جوش تجهیز شده و قابلیت انجام فرآیندهای مجموعه سازی ، بدنه سازی و مونتاژ قطعات مختلف را دارد .

تولید مجموعه

ماشین ­آلات و تجهیزات این بخش عبارتند از:

GUN کلاس C2 دستگاه
GUN کلاس X4 دستگاه
GUN کلاس X (تکمیل کاری)2 دستگاه
نقطه جوش پایی ( چاول )5 دستگاه
دستگاه جوش تاکر1 دستگاه
دستگاه جوش H.B.S1 دستگاه
دستگاه فیدر پیچ1 دستگاه
دستگاه فیدر مهره2 دستگاه

تولید بدنه

 ماشین ­آلات و تجهیزات این بخش عبارتند از :

نقطه جوش پایی1 دستگاه
نقطه جوش یک طرفه1 دستگاه
دستگاه جوش CO29 دستگاه
GUN کلاس C6 دستگاه
GUN کلاس X2 دستگاه
  • كيلومتر 5 آزادراه كرج-قزوين؛ خروجي كمالشهر؛ شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو
  • 34704005-6 026
  • 34704007 026
  • info@ikid.ir