قالب‌های صنعتی ایران خودرو موفق به شکستن رکورد تولید سال گذشته خود شد

صفحه اصلی / اخبار / قالب‌های صنعتی ایران خودرو موفق به شکستن رکورد تولید سال گذشته خود شد

قالب‌های صنعتی ایران خودرو موفق به شکستن رکورد تولید سال گذشته خود شد

 قالب‌های صنعتی ایران خودرو موفق به شکستن رکورد تولید سال گذشته خود شد

شرکت قالب‌های صنعتی ایران خودرو موفق شد، رکورد تولید سال گذشته خود را شکسته و عدد تولید را به 301/334/19 قطعه برساند.

بر اساس گزارش روابط عمومی شرکت آیکید از ابتدای سال جاری تا 18 اسفند ماه 1402 توانست رکورد تولید محصولات خود را بشکند، این شرکت با تولید 301/334/19 قطعه رکورد جدیدی را توانست به ثبت برساند و با رویکرد استفاده حداکثری از ظرفیت های پرسکاری  ازسال 1398 که میزان تولید 713/966/10 قطعه بوده است با افزایش صد درصدی در پنج سال گذشته به رکوردی جدید و قابل تحسینی رسیده است.

  نمودار مقایسه ای تولید در پنج سال گذشته   

مهندس موسوی مدیرعامل شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو اظهار داشت: افزایش چشم گیر تولید محصولات، نشان از دست یابی بیش از پیش شرکت آیکید به اهداف مدون در طرح تحول کیفیت ایران خودرو و راهبرد افزایش تیراژ تولیدات است، وی با اشاره به برنامه های آتی این مجموعه قطعه ساز، اظهار کرد، در حال حاضر تولید حدود 25 میلیون قطعه در سال با در نظر گرفتن طرح های توسعه ایی در شرکت آیکید هدف گذاری شده است که با جدیت و تفکر تیمی حاکم بر بدنه کارشناسی این مجموعه و نیز استفاده از رهنمودهای مدیریت ارشد گروه صنعتی ایران خودرو محقق خواهد شد

  • كيلومتر 5 آزادراه كرج-قزوين؛ خروجي كمالشهر؛ شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو
  • 34704005-6 026
  • 34704007 026
  • info@ikid.ir