قائم مقام مدیر عامل

صفحه اصلی / مناقصه و مزایده / قائم مقام مدیر عامل

طاهر پور حبیبی

  • كيلومتر 5 آزادراه كرج-قزوين؛ خروجي كمالشهر؛ شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو
  • 34704005-6 026
  • 34704007 026
  • info@ikid.ir