سمند X7

صفحه اصلی / سمند X7

پروژه سمند x7

0
وزن (تن)
0
تعداد قالب
0
تعداد قطعه
  • كيلومتر 5 آزادراه كرج-قزوين؛ خروجي كمالشهر؛ شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو
  • 34704005-6 026
  • 34704007 026
  • info@ikid.ir