درب سازی

صفحه اصلی / درب سازی

درب سازی

این بخش شامل تولید درب های جانبی جلو و عقب ( چپ و راست ) پژو 405 را به عهده دارد و مراحل کار توسط رباتهای کوکا بصورت اتوماتیک انجام می گردد.

شرح دستگاه های درب جلو و عقب به تفکیک در ذیل آمده است :

لیست دستگاه های درب جلو چپ و راست
ردیفنام دستگاهتعداد
1گان هوایی7
2استیشن3
3سیلر دستی1
4دوزر1
5پمپ سیلر زنی2
6ربات3
7همینگ1
لیست دستگاه های درب عقب چپ و راست
ردیفنام دستگاهتعداد
1گان هوایی4
2استیشن2
3سیلر دستی1
4دوزر1
5پمپ سیلر زنی2
6ربات3
7همینگ1
  • كيلومتر 5 آزادراه كرج-قزوين؛ خروجي كمالشهر؛ شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو
  • 34704005-6 026
  • 34704007 026
  • info@ikid.ir