اگهی مناقصه شماره 6-1402 سرویس ایاب و ذهاب پرسنل

صفحه اصلی / مناقصه و مزایده / اگهی مناقصه شماره 6-1402 سرویس ایاب و ذهاب پرسنل

شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از خدمات پيمانكاران واجد شرايط در زمينه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل شرکت به مدت يكسال استفاده نمايد، لذا بدينوسيله از كليه اشخاص (حقوقی – حقیقی) علاقمند دعوت مي شود، ظرف مدت چهار روز کاری از انتشار آگهي براي دريافت اسناد مناقصه و جدول مسیرهای مورد نظر به تارنماي  WWW.IKID.IR (رايگان) و يا با در دست داشتن معرفي نامه و مبلغ 500.000 (پانصد هزار ريال) وجه نقد براي واريز به بانك مستقر در شركت به نشاني مندرج در تارنمای فوق الذکر در وقت اداري (15-8 ) مراجعه نمايند . در ضمن هزينه چاپ آگهي از برنده مناقصه كسر مي گردد

تلفن تماس :34706614 -026

برای دریافت اسناد مناقصه اینجا کلیک کنید

شماره مناقصه

شرح مناقصه (مناقصه گزار)

شخصيت (شرکت کننده مناقصه)

06 – 1402

سرویس ایاب و ذهاب پرسنل

شركت (حقوقي – حقیقی)

  • كيلومتر 5 آزادراه كرج-قزوين؛ خروجي كمالشهر؛ شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو
  • 34704005-6 026
  • 34704007 026
  • info@ikid.ir