افتخارات ورزشی

صفحه اصلی / افتخارات ورزشی

تنیس روی میز

مقام سوم مسابقات تنیس روی میز قهرمانی کارگران کرج سال 1386

پینگ پنگ

مقام سوم مسابقات پینگ پنگ قهرمانی کارگران کرج سال 1386

فوتسال

مقام سوم مسابقات فوتسال قهرمانی کارگران کرج سال 1382

فوتسال

مقام سوم مسابقات فوتسال قهرمانی کارگران کرج سال 1387

کشتی

مقام سوم مسابقات کشتی قهرمانی کارگران کرج سال 1386

  • كيلومتر 5 آزادراه كرج-قزوين؛ خروجي كمالشهر؛ شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو
  • 34704005-6 026
  • 34704007 026
  • info@ikid.ir