آگهی مناقصه 8-1402 خرید ریل جرثقیل سقفی

صفحه اصلی / مناقصه و مزایده / آگهی مناقصه 8-1402 خرید ریل جرثقیل سقفی

شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از پيمانكاران واجد شرايط در زمينه  خرید ریل جرثقیل سقفی استفاده نمايد، لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقی / حقیقی علاقمند دعوت مي شود:

1-     براي دريافت اسناد مناقصه به تارنماي WWW.IKID.IR (رايگان) و يا با در دست داشتن معرفي نامه و مبلغ 500.000 (پانصد هزار) ريال وجه نقد براي واريز به بانك مستقر در شركت به نشاني: كیلومتر 5 آزاد راه کرج قزوین روبروی بهشت سکینه شرکت قالبهای صنعتی ایرانخودرو در وقت اداري (15-8 ) مراجعه نمايند .

2-     ظرف مدت هفت  روز از انتشار آگهي مدارک را تحویل واحد حراست دهید .

3-     هزينه چاپ آگهي از برنده مناقصه كسر مي گردد.

تلفن تماس تدارکات :34706612-026

فایل پیوست: 

آگهی مناقصه 8-1402 خرید ریل جرثقیل سقفی 

 
  • كيلومتر 5 آزادراه كرج-قزوين؛ خروجي كمالشهر؛ شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو
  • 34704005-6 026
  • 34704007 026
  • info@ikid.ir