آگهی مناقصه شماره 07-1402 (تامین نیروی انسانی خدماتی  )

صفحه اصلی / مناقصه و مزایده / آگهی مناقصه شماره 07-1402 (تامین نیروی انسانی خدماتی  )

شركت قالب‌هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از خدمات پيمانكاران واجد شرايط در زمینه ذیل استفاده نمايد، لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقی علاقمند دعوت مي شود، ظرف مدت چهار روز از انتشار آگهي براي دريافت اسناد مناقصه به تارنماي WWW.IKID.IR (رايگان) و يا با در دست داشتن معرفي نامه و مبلغ 500.000 (پانصد هزار) ريال وجه نقد براي واريز به بانك مستقر در شركت به نشاني: كرج، كمالشهر، انتهاي رضوانيه، شركت قالب‌هاي صنعتي ايران خودرو در وقت اداري (15-8 ) مراجعه نمايند . در ضمن هزينه چاپ آگهي از برنده مناقصه كسر مي گردد .

                                                           تلفن تماس :34706614 -026

                                                 برای دریافت اسناد مناقصه اینجا کلیک کنید.

                                                                                                 
                                                                                                           

شماره مناقصه

شرح مناقصه (مناقصه گزار)

شخصيت (شرکت کننده مناقصه)

1402-07

تامین نیروی انسانی ( خدماتی  )

حقوقی

  • كيلومتر 5 آزادراه كرج-قزوين؛ خروجي كمالشهر؛ شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو
  • 34704005-6 026
  • 34704007 026
  • info@ikid.ir