آگهی مناقصه شماره 17-1401

صفحه اصلی / آگهی مناقصه شماره 17-1401

شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از خدمات پيمانكاران واجد شرايط در زمينه خرید دستگاه ژنراتور درخصوص تامین برق مصرفی (برند معتبر) استفاده نمايد، لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقی/حقیقی علاقمند دعوت مي شود، ظرف مدت چهار روز از انتشار آگهي براي دريافت اسناد مناقصه به تارنماي WWW.IKID.IR (رايگان) و يا با دردست داشتن معرفي نامه و مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ (پانصد هزار ريال) وجه نقد براي واريز به بانك مستقر در شركت به نشاني: كیلومتر ۵ آزاد راه کرج قزوین روبروی بهشت سکینه شرکت قالبهای صنعتی ایرانخودرو در وقت اداري (۱۵-۸ ) مراجعه نمايند .

” در ضمن هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه کسر می گردد.”

تلفن تماس بازرگانی : ۰۲۶۳۴۷۰۶۶۱۴

جهت دریافت اسناد مناقصه اینجا کلیک کنید.

شماره مناقص

شرح مناقصه (مناقصه گزار)

مقدار (تن)

شخصیت (مناقصه گر)

1401-17

یک دستگاه دیزل ژنراتور 750 الی 1000 کاوا (kva)

یک دستگاه دیزل ژنراتور 2000 الی 2500 کاوا (kva)

1000

(حقوقی/ حقیقی)

  • كيلومتر 5 آزادراه كرج-قزوين؛ خروجي كمالشهر؛ شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو
  • 34704005-6 026
  • 34704007 026
  • info@ikid.ir