آگهی مناقصه شماره 14-1401

 شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد در زمینه فروش نرم افزار سیستم های یکپارچه جامع ERP، در خصوص خرید،نصب و پشتیبانی نرم افزار مذکور اقدام نماید، لذا بدينوسيله از كليه شرکت های علاقمند در این زمینه دعوت مي شود، ظرف مدت چهار روز از انتشار آگهی برای دریافت اسناد مناقصه به تارنمای www.ikid.ir (رایگان) و یا با در دست داشتن معرفی نامه و مبلغ 500.000 (پانصد هزار ريال) وجه نقد براي واريز به بانك مستقر در شركت مراجعه نمایند.

((به پيشنهادهايي كه بعد از مهلت مقرر رسيده باشند هيچگونه ترتيب اثر داده نخواهد شد))

 نشاني: كیلومتر 5 آزاد راه کرج قزوین روبروی بهشت سکینه شرکت قالبهای صنعتی ایرانخودرو

تلفن تماس بازرگانی: 02634706614

تلفن تماس واحد سیستم ها و انفورماتیک : 02634722014

 

شماره مناقصه

شرح مناقصه (مناقصه گزار)

شخصيت (مناقصه گر)

اسناد مناقصه

 1401-14 

خرید،نصب و پشتیبانی نرم افزار سیستم های یکپارچه جامع ERP

شركت (حقوقي/حقیقی)

دریافت