آگهی مناقصه شماره 07-1401

صفحه اصلی / آگهی مناقصه شماره 07-1401

شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو در نظر دارد از خدمات مالکان واجد شرایط در زمینه زیر به مدت یکسال استفاده نماید، لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی علاقمند دعوت می شود، ظرف مدت چهار روز از انتشار آگهی برای دریافت اسناد مناقصه به تارنمای www.ikid.ir  ( رایگان ) و یا با دردست داشتن معرفی نامه و مبلغ 500.000 (پانصد هزار ) ریال وجه نقد برای واریز به بانک مستقر در شرکت به نشانی : کیلومتر 5 آزادراه کرج قزوین روبروی بهشت سکینه، شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو ، در وقت اداری (15-8 ) مراجعه نمایید.

تلفن تماس بازرگانی : 02634710618

“در ضمن هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه کسر خواهد شد.”

دریافت اسناد مناقصه

شخصیت (مناقصه گر) شرح مناقصه ( مناقصه گزار ) شماره مناقصه
حقوقی / حقیقی اجاره انبار در حومه کمالشهر 1401- 07
  • كيلومتر 5 آزادراه كرج-قزوين؛ خروجي كمالشهر؛ شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو
  • 34704005-6 026
  • 34704007 026
  • info@ikid.ir