آگهی مزایده 04-1402 (ضایعات تولیدی)

صفحه اصلی / مناقصه و مزایده / آگهی مزایده 04-1402 (ضایعات تولیدی)

شرکت قالب‌های صنعتی ایران خودرو در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات تولیدی کلیه اشکال ورق های دم قیچی ناشی از فرآیند تولیدی بر مبنای قیمت کارشناسی اقدام نماید.

تاریخ بازدید و ارائه پیشنهاد :  از تاریخ 16/10/1402 تا پایان وقت اداری 23/10/1402

ساعت بازدید : از ساعت 8 الی 15

محل بازدید : كرج كيلومتر 5 اتوبان كرج قزوين ، شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو

تلفن تماس : 34710619 026

توجه : شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو در رد يا قبول كليه پيشنهادات كاملأ مختار ميباشد .

  • كيلومتر 5 آزادراه كرج-قزوين؛ خروجي كمالشهر؛ شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو
  • 34704005-6 026
  • 34704007 026
  • info@ikid.ir