آگهی مزایده 04-1402 (دستگاه پرس هیدرولیکی)

صفحه اصلی / مناقصه و مزایده / آگهی مزایده 04-1402 (دستگاه پرس هیدرولیکی)

                                                       آگهی مزایده04-1402 (دستگاه پرس هیدرولیکی)

شرکت قالب‌های صنعتی ایران خودرو در نظر دارد نسبت به فروش دستگاه پرس با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی و بر مبنای قیمت کارشناسی اقدام نماید. ظرفیت: 630 تن،  نوع پرس: هیدرولیکی، کمپانی : مولر، سال ساخت: 1993

تاريخ بازديد و ارائه پيشنهاد:از تاریخ 28 /1402/06 تا پايان وقت اداري 10 /1402/07

ساعت بازدید : از ساعت 9 الی 15

محل بازديد : كرج كيلومتر 5 اتوبان كرج قزوين ، شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو

تلفن تماس : 34710619 026

توجه : شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو در رد يا قبول كليه پيشنهادات كاملأ مختار ميباشد .

  • كيلومتر 5 آزادراه كرج-قزوين؛ خروجي كمالشهر؛ شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو
  • 34704005-6 026
  • 34704007 026
  • info@ikid.ir