آگهی مزایده 01/02-1402 (ضایعات تولیدی)

صفحه اصلی / آگهی مزایده 01/02-1402 (ضایعات تولیدی)

شرکت قالب‌های صنعتی ایران خودرو در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات تولیدی ورق دم قیچی ناشی از فرآیند تولید، از طریق مزایده عمومی و بر مبنای قیمت کارشناسی اقدام نماید.

تاريخ بازديد و ارائه پيشنهاد :  از تاریخ 06 /03/1402 تا پايان وقت اداري 08 /03/1402

ساعت بازدید : از ساعت 8 الی 15

محل بازديد : كرج كيلومتر 5 اتوبان كرج قزوين ، شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو

تلفن تماس : 34710619 026

توجه: شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو در رد يا قبول كليه پيشنهادات كاملأ مختار مي‎باشد.

  • كيلومتر 5 آزادراه كرج-قزوين؛ خروجي كمالشهر؛ شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو
  • 34704005-6 026
  • 34704007 026
  • info@ikid.ir