آگهی مزایده شماره01-1402

صفحه اصلی / آگهی مزایده شماره01-1402

آگهی مزایده فروش ضایعات ورق دم قیچی و ابعادی 01-1402

شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات تولیدی شامل انواع ورق دم قیچی و ابعادی ناشی از فرآیند تولید و ضایعات غیر تولیدی شامل سفاله آهن و چدن، آهن آلات ضایعاتی، فوم ضایعاتی، نایلون، کارتن ضایعاتی، چوب و … از طریق مزایده عمومی و ب مبنای قیمت کارشناسی اقدام نماید.

زمان بازدید و ارائه پیشنهاد قیمت : از 1402/01/20 الی پایان وقت اداری 1402/01/27

ساعت بازدید : از 8 الی 15

آدرس : کرج – کیلومتر 5 آزادراه کرج ، قزوین -شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو

تلفن تماس : 02634710619

” توجه : شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو در رد یا قبول کلیه پیشنهادات کاملا مختار می باشد. “

  • كيلومتر 5 آزادراه كرج-قزوين؛ خروجي كمالشهر؛ شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو
  • 34704005-6 026
  • 34704007 026
  • info@ikid.ir