شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو در نظر دارد از خدمات پیمانکاران واجد شرایط در زمینه فروش فولاد 1.2379 برند Bohler و Dorrenberg استفاده نماید، لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی / حقیقی علاقمند دعوت می شود، ظرف مدت چهار روز از انتشار آگهی برای دریافت اسناد مناقصه به تارنمای www.ikid.ir (رایگان) و یا با دردست داشتن معرفی نامه و مبلغ 500.000 (پانصد هزار) ریال وجه نقد برای واریز به بانک مستقر در شرکت به نشانی : کیلومتر 5 آزاد راه کرج – قزوین روبروی بهشت سکینه شرکت قالب های صنعتی ایرانخودرو در وقت اداری (8 – 15) مراجعه نمایند.

“در ضمن هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه کسر می گردد.”

شخصیت (مناقصه گر) شرح مناقصه ( مناقصه گزار) شماره مناقصه
شرکت (حقوقی/حقیقی ) ابعاد وزن(کیلوگرم) تعداد به  شاخه 1401-09
4000*400*400 15000 3
4000*300*400 7500 2
4000*200*400 7500 3
150*400*4000 11000 6