آگهی تجدید مناقصه 05-1401

صفحه اصلی / مناقصه و مزایده / آگهی تجدید مناقصه 05-1401

شرکت قالب‌های صنعتی ایران‌خودرو در نظر دارد از خدمات پيمانكاران واجد شرايط در زمينه فروش فولاد 1.2379 بهلری استفاده نماید، لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی / حقیقی علاقمند دعوت میشود، ظرف مدت چهار روز از انتشار آگهی برای دریافت اسناد مناصقه به تارنمای www.ikid.ir (رایگان) و یا با در دست داشتن معرفی نامه و مبلغ 500.000 ( پانصد هزار ریال ) وجه نقد برای واریز به بانک مستقر در شرکت به نشانی : کیلومتر 5 آزادراه کرج قزوین روبروی بهشت سکینه شرکت قالب های صنعتی ایرانخودرو در وقت اداری (8-15) مراجعه نمایید.

” در ضمن هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه کسر می گردد.”

تلفن تماس بازرگانی :34710618-026

شخصیت (مناقصه گر) شرح مناقصه ( مناقصه گزار) شماره مناقصه
شرکت (حقوقی / حقیقی ) ابعاد وزن(کیلوگرم) تعداد به  شاخه 1401-05
400*400*4000 10200 2
250*400*4000 7000 2
300*400*4000 4000 1
  • كيلومتر 5 آزادراه كرج-قزوين؛ خروجي كمالشهر؛ شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو
  • 34704005-6 026
  • 34704007 026
  • info@ikid.ir