آگهی تجدید مناقصه شماره 06-1402

صفحه اصلی / مناقصه و مزایده / آگهی تجدید مناقصه شماره 06-1402

شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از خدمات پيمانكاران واجد شرايط در زمينه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل شرکت به مدت يكسال استفاده نمايد، لذا بدينوسيله از كليه اشخاص (حقوقی – حقیقی) علاقمند دعوت مي شود، ظرف مدت چهار روز کاری از انتشار آگهي براي دريافت اسناد مناقصه و جدول مسیرهای مورد نظر به تارنماي  WWW.IKID.IR (رايگان) مراجعه نمايند.( در ضمن هزينه چاپ آگهي از برنده مناقصه كسر مي گردد )

تلفن تماس بازرگانی :34706614-026

                                                             برای دریافت اسناد مناقصه اینجا کلیک کنید.

  • كيلومتر 5 آزادراه كرج-قزوين؛ خروجي كمالشهر؛ شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو
  • 34704005-6 026
  • 34704007 026
  • info@ikid.ir