آگهی تجدید مناقصه شماره 04_1402

صفحه اصلی / آگهی تجدید مناقصه شماره 04_1402

شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از خدمات پيمانكاران واجد شرايط در زمينه خدمات کامپکت ضایعات به مدت يكسال استفاده نمايد، لذا بدينوسيله از كليه اشخاص (حقوقی – حقیقی) علاقمند دعوت مي شود، ظرف مدت سه روز کاری از انتشار آگهي براي دريافت اسناد مناقصه به تارنماي  WWW.IKID.IR (رايگان) و يا با در دست داشتن معرفي نامه و مبلغ 500.000 (پانصد هزار ريال) وجه نقد براي واريز به بانك مستقر در شركت به نشاني مندرج در تارنمای فوق الذکر در وقت اداري (15-8 ) مراجعه نمايند . در ضمن هزينه چاپ آگهي از برنده مناقصه كسر مي گردد

برای مشاهده اسناد مناقصه اینجا کلیک کنید

تلفن تماس :34706614 -026

شماره مناقصه

شرح مناقصه (مناقصه گزار)

شخصيت (شرکت کننده مناقصه)

04_1402

خدمات کامپکت ضایعات ( پرس و بارگیری ضایعات تولیدی )

شركت (حقوقي – حقیقی)

  • كيلومتر 5 آزادراه كرج-قزوين؛ خروجي كمالشهر؛ شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو
  • 34704005-6 026
  • 34704007 026
  • info@ikid.ir