آگهي مزايده 03-1402 (ضایعات توليدی) و مزایده 05-1402 (ضایعات غیر تولیدی)

صفحه اصلی / مناقصه و مزایده / آگهي مزايده 03-1402 (ضایعات توليدی) و مزایده 05-1402 (ضایعات غیر تولیدی)

شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات تولیدی کلیه اشکال ورق دم قیچی ناشی از فرآیند تولیدی و اقلام ضایعات غیر تولیدی از طریق مزایده عمومی و بر مبنای قیمت کارشناسی اقدام نماید.

تاريخ بازديد و ارائه پيشنهاد :  از تاریخ 23 /07/1402 تا پايان وقت اداري 26 /07/1402

       ساعت بازدید : از ساعت 8 الی 15

محل بازديد : كرج كيلومتر 5 اتوبان كرج قزوين ، شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو

تلفن تماس : 34710619 026

توجه : شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو در رد يا قبول كليه پيشنهادات كاملأ مختار ميباشد .

  • كيلومتر 5 آزادراه كرج-قزوين؛ خروجي كمالشهر؛ شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو
  • 34704005-6 026
  • 34704007 026
  • info@ikid.ir