آگهي مزايده 01-1403 (ضایعات توليدی و غیر تولیدی)

صفحه اصلی / مناقصه و مزایده /  آگهي مزايده 01-1403 (ضایعات توليدی و غیر تولیدی)

شرکت قالب‌های صنعتی ایران خودرو در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات تولیدی کلیه اشکال ورق دم قیچی ناشی از فرآیند تولیدی بر مبنای قیمت کارشناسی و اقلام ضایعات غیر تولیدی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

                تاريخ بازديد و ارائه پيشنهاد :  از تاریخ 25 /01/1403 تا پايان وقت اداري 27 /01/1403

                                                      ساعت بازدید : از ساعت 8 الی 15

              محل بازديد : كرج كيلومتر 5 اتوبان كرج قزوين ، شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو

                                                  تلفن تماس : 34710619 – 026

       توجه : شركت قالب‌هاي صنعتي ايران خودرو در رد يا قبول كليه پيشنهادات كاملأ مختار مي‌باشد .   

  • كيلومتر 5 آزادراه كرج-قزوين؛ خروجي كمالشهر؛ شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو
  • 34704005-6 026
  • 34704007 026
  • info@ikid.ir