آزمایش قالب

صفحه اصلی / آزمایش قالب

واحد آزمایش قالب

   واحد آزمایش قالب با در اختیار داشتن نیروی انسانی مجرب و آموزش دیده و وجود تجهیزات زیر اقدام به مونتاژ ، آبندی و تست نهایی قالبهای ساخته شده می نماید.

لیست ماشین آلات و تجهیزات این بخش عبارتند از :

مشخصات ابعاد میز ( mm ) فعالیت کد دستگاه مدل/ تناژ نام دستگاه
2500*1600 T/O A4711 630 TONs MULLAR پرس
4000*2500 A4751 1250 TONs EURFURT
4000*2200 D/S A4731 100 TONs(1) EURFURT
2200*4000 A4732 101 TONs(2)
3000*2000 H4761 50 TONs ONA
5000*2600 H4771 100 TONs ONA
5000*2600 H4781 400 TONs ONA
5000*2600 H4782 400 TONs FOLD SABAN
3000*2000 H4791 50 TONs FOLD SABAN
5000*2600 H4811 200 TONs FOLD SABAN
2600*5000 H4871 100 TONs FOLD SABAN
2400*1000*500 DRILLING H1812 Z3050*16I رادیال چین و چک دریل
580 عمودی H1722 AX3/SV ALZMETALL ستونی
2400*1000*500 H1811 رادیال چین و چک
670 عمودی H1786 AX4/SV ALZMETALL ستونی
1900*1100*1600 H1752 MEUSELWITZ رادیال چین و چک
580 عمودی F1781 ALZMETALL ستونی
1400*900*1300 A1761 رادیال آلمان
1813 رادیال چینی
1650*1100*850 رادیال MAS تبریز
1771 رادیال چک
1751 رادیال چینی
1796 دریل سونی
7o m50 1821 دریل اونیور سال چک
Ax4/ S7580 1784 دریل A2METAL
طول میز 3400 mm _ برش تا ضخامت 2 mm CUTTING I5771 گیوتین برش
300*1500 (CUTTING2 D&3D) H3621 PRIMA LASER CUT
HT40C HYPER THERM PLASMA
طول فک 3100 میلیمتر دارای سنبه/ ماتریس BENDING H5761 120 TONs پرس برک خمکاری
طول میز 2200 میلیمتر _ ساده H5711 دستگاه خم کن
750 درجه سانتی گراد HEAT TREATMENT H4512 AIRCAST ELECFURIR1300 کوره عملیات حرارتی عملیات حرارتی
1200 درجه سانتی گراد H4511 AIRCAST ELECFURIR1301 کوره عملیات حرارتی
جرثقیل نیم دروازه ای MOVE H5539 10 TONs فیروزا جرثقیل
جرثقیل سقفی H5537 10/20 TONs
جرثقیل سقفی H5535 20/40 TONs
نیم دروازه ای I1304 10 TONs
630 AMPER WELDING گام الکتریک رکتی فایر جوشکاری_ دو دستگاه جوشکاری
630 AMPER HYPER THCH رکتی فایر جوشکاری
602 AMPER گام الکتریک دو دستگاه MIG
350 AMPER HYPER TECH TIG دستگاه
300 AMPER فریدون ترانس جوش
225 AMPER دانشگاه ترانس جوش
200 AMPER گام الکتریک TIG دستگاه
503 mia گام الکتریک CO2 دستگاه
Inter Weld دستگاه جوش سرد
نوع وایری Metco دستگاه متال اسپری
نوع پودری Inter Weld دستگاه متال اسپری
تنگستن _ کار باید دستگاه پوشش سخت
دستگاه سنگ ثابت سنگ دیواری 8 دستگاه سنگ
با استفاده از کمپرسور WASHING A3631 DIE WASHING شستشوی قالب
  • كيلومتر 5 آزادراه كرج-قزوين؛ خروجي كمالشهر؛ شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو
  • 34704005-6 026
  • 34704007 026
  • info@ikid.ir