آزمایش قالب

صفحه اصلی / آزمایش قالب

واحد آزمایش قالب

   واحد آزمایش قالب با در اختیار داشتن نیروی انسانی مجرب و آموزش دیده و وجود تجهیزات زیر اقدام به مونتاژ ، آبندی و تست نهایی قالبهای ساخته شده می نماید.

لیست ماشین آلات و تجهیزات این بخش عبارتند از :

مشخصات ابعاد میز ( mm )فعالیتکد دستگاهمدل/ تناژنام دستگاه
2500*1600T/OA4711630 TONsMULLARپرس
4000*2500A47511250 TONsEURFURT
4000*2200D/SA4731100 TONs(1)EURFURT
2200*4000A4732101 TONs(2) 
3000*2000H476150 TONsONA
5000*2600H4771100 TONsONA
5000*2600H4781400 TONsONA
5000*2600H4782400 TONsFOLD SABAN
3000*2000H479150 TONsFOLD SABAN
5000*2600H4811200 TONsFOLD SABAN
2600*5000H4871100 TONsFOLD SABAN
2400*1000*500DRILLINGH1812Z3050*16Iرادیال چین و چکدریل
580 عمودیH1722AX3/SVALZMETALL ستونی
2400*1000*500H1811رادیال چین و چک
670 عمودیH1786AX4/SVALZMETALL ستونی
1900*1100*1600H1752MEUSELWITZرادیال چین و چک
580 عمودیF1781 ALZMETALL ستونی
1400*900*1300A1761 رادیال آلمان
 1813 رادیال چینی
1650*1100*850  رادیال MAS تبریز
 1771 رادیال چک
 1751 رادیال چینی
 1796 دریل سونی
7o m501821 دریل اونیور سال چک
Ax4/ S75801784 دریل A2METAL
طول میز 3400 mm _ برش تا ضخامت 2 mmCUTTINGI5771گیوتینبرش
300*1500 (CUTTING2 D&3D)H3621PRIMALASER CUT
HT40CHYPER THERMPLASMA
طول فک 3100 میلیمتر دارای سنبه/ ماتریسBENDINGH5761120 TONsپرس برکخمکاری
طول میز 2200 میلیمتر _ سادهH5711دستگاه خم کن
750 درجه سانتی گرادHEAT TREATMENTH4512AIRCAST ELECFURIR1300کوره عملیات حرارتیعملیات حرارتی
1200 درجه سانتی گرادH4511AIRCAST ELECFURIR1301کوره عملیات حرارتی
جرثقیل نیم دروازه ایMOVEH553910 TONsفیروزاجرثقیل
جرثقیل سقفیH553710/20 TONs
جرثقیل سقفیH553520/40 TONs
نیم دروازه ایI130410 TONs
630 AMPERWELDINGگام الکتریکرکتی فایر جوشکاری_ دو دستگاهجوشکاری
630 AMPERHYPER THCHرکتی فایر جوشکاری
602 AMPERگام الکتریکدو دستگاه MIG
350 AMPERHYPER TECHTIG دستگاه
300 AMPERفریدونترانس جوش
225 AMPERدانشگاهترانس جوش
200 AMPERگام الکتریکTIG دستگاه
503 miaگام الکتریکCO2 دستگاه
 Inter Weldدستگاه جوش سرد
نوع وایریMetcoدستگاه متال اسپری
نوع پودریInter Weldدستگاه متال اسپری
تنگستن _ کار باید دستگاه پوشش سخت
دستگاه سنگ ثابت سنگ دیواری 8 دستگاهسنگ
با استفاده از کمپرسورWASHINGA3631DIE WASHINGشستشوی قالب
  • كيلومتر 5 آزادراه كرج-قزوين؛ خروجي كمالشهر؛ شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو
  • 34704005-6 026
  • 34704007 026
  • info@ikid.ir