شرکت قالب‌های صنعتی ایران‌خودرو در نظر دارد از خدمات پيمانكاران واجد شرايط در زمينه زير به مدت يكسال استفاده نمايد، لذا بدينوسيله از كليه اشخاص (حقوقی – حقیقی) علاقمند دعوت مي شود، ظرف مدت پنج روز کاری از انتشار آگهي براي دريافت اسناد   مناقصه به تارنماي  WWW.IKID.IR (رايگان) و يا با در دست داشتن معرفي نامه و مبلغ 500.000 (پانصد هزار ريال) وجه نقد براي واريز به بانك مستقر در شركت به نشاني مندرج در تارنمای فوق الذکر در وقت اداري (15-8 ) مراجعه نمايند . در ضمن هزينه چاپ آگهي از برنده مناقصه كسر مي‌گردد .

تلفن تماس :34710618-026

شماره مناقصهشرح مناقصه ( مناقصه گزار )شخصیت ( شرکت کننده مناقصه)اسناد مناقصه
 1401 _01خدمات کامپکت ضایعات ( پرس و بارگیری ضایعات تولیدی )شرکت ( حقوقی - حقیقی )دریافت

برای دریافت شرایط عمومی مناقصه کلیک نمایید.