اطلاعیه ای در دسترس نیست.

*جهت خرید اقساطی از طریق امور رفاه کارکنان اقدام نمایید.
*جشنواره خرید گوشی اقساطی

مرکز طرف قراردادی یافت نشد.

موسی بن جعفر ملقب به کاظم و باب‌الحوائج است.
در ایران اغلب موسی کاظم یا به طور ساده امام کاظم
خوانده می شود. کنیه‌اش «ابو ابراهیم»، «ابوالحسن» و؛ هفتمین امام
شیعیان دوازده امامی بعد از پدرش جعفر صادق و قبل پسرش
علی بن موسی الرضا است. موسی کاظم در هفتم صفر ۱۲۸ هجری قمری در ابواء به دنیا آمد.

فرمی یافت نشد.