آگهی مناقصه 02-1400

این شرکت در نظر دارد از خدمات پيمانكاران واجد شرايط


کد خبر: 416 |  بازدید: 9 |  تاریخ: دوشنبه, 20 ارديبهشت 1400 16:31

آگهی مناقصه 1-1400

شرکت قالبهای صنعتی ایران‌خودرو در نظر دارد از خدمات پيمانكاران


کد خبر: 413 |  بازدید: 48 |  تاریخ: یکشنبه, 29 فروردين 1400 08:23

آگهی مناقصه 07- 99

شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از


کد خبر: 408 |  بازدید: 691 |  تاریخ: چهارشنبه, 14 آبان 1399 07:22

آگهی مناقصه 06-99

شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از


کد خبر: 407 |  بازدید: 665 |  تاریخ: دوشنبه, 21 مهر 1399 13:44

آگهی مناقصه 4- 99

شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از


کد خبر: 399 |  بازدید: 1134 |  تاریخ: یکشنبه, 08 تیر 1399 08:14