آگهی مزایده فروش ضایعات ذوبی 02-1400

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو درنظر داردنسبت به فروش مقدار


کد خبر: 415 |  بازدید: 20 |  تاریخ: سه شنبه, 07 ارديبهشت 1400 09:33

آگهی مزایده فروش ضایعات ورق دم قیچی 01-1400و ضایعات غیر تولیدی 01-1400

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظر دارد نسبت به


کد خبر: 412 |  بازدید: 32 |  تاریخ: پنج شنبه, 26 فروردين 1400 14:46

آگهی مزایده فروش ضایعات 15 و 14-99

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظر دارد نسبت به


کد خبر: 410 |  بازدید: 44 |  تاریخ: دوشنبه, 18 اسفند 1399 08:38

آگهی مزایده فروش ضایعات11-99 و12-99

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظر دارد نسبت به


کد خبر: 409 |  بازدید: 399 |  تاریخ: پنج شنبه, 11 دی 1399 09:40

آگهی مزایده فروش 09-99 ضایعات تولیدی، 03-99 غير توليدي

 

شرکت قالب‌های صنعتی ایران خودرو در نظر دارد اقلام


کد خبر: 406 |  بازدید: 679 |  تاریخ: دوشنبه, 14 مهر 1399 07:52