شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو، در نظر دارد با جذب نیروی کار متخصص، زمینه ی مناسبی را برای نیروی کار جوان با تخصص بالا فراهم نماید. با در نظر داشتن این موضوع،در صورت تمایل به همکاری با شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو فرم های زیر را پر و ارسال نمایید.

[wpforms id="2669"]
[wpforms id="2674"]
[wpforms id="2678"]
[wpforms id="2681"]
[wpforms id="2684"]