درب سازی

این بخش شامل تولید درب های جانبی جلو و عقب ( چپ و راست ) پژو 405 را به عهده دارد و مراحل کار توسط رباتهای کوکا بصورت اتوماتیک انجام می گردد.

[URIS id=3279]

 

شرح دستگاه های درب جلو و عقب به تفکیک در ذیل آمده است :

لیست دستگاه های درب جلو چپ و راست
ردیف نام دستگاه تعداد
1 گان هوایی 7
2 استیشن 3
3 سیلر دستی 1
4 دوزر 1
5 پمپ سیلر زنی 2
6 ربات 3
7 همینگ 1

 

لیست دستگاه های درب عقب چپ و راست
ردیف نام دستگاه تعداد
1 گان هوایی 4
2 استیشن 2
3 سیلر دستی 1
4 دوزر 1
5 پمپ سیلر زنی 2
6 ربات 3
7 همینگ 1

( لیست دستگاههای درب سازی جلو و عقب _ چپ و راست _ به تفکیک )