[URIS id=3241]

  • شرکت قالب­های صنعتی ایران خودرو با ظرفیت اسمی 500 تُن قالب و پنل گیج در سال 1373 در زمینی به مساحت 000/55 هزار مترمربع افتتاح گردید.
  • شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو بعنوان بزرگترین شرکت قالبساز در خاورمیانه و  یکی از بزرگترین  تولید کنندگان قطعات پرسی و مجموعه های خودرو در سطح کشور می باشد .
  • 100درصد سهام این شرکت زیر مجموعه گروه صنعتی ایران خودرو می باشد .
  • شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو از 2 بخش (Businss Unit) مجزا تشکیل شده است.
    • قسمت طراحی و ساخت قالبهای اصلی بدنه خودرو با دارا بودن پرسنل آموزش دیده و ماشین آلات به روز و پیشرفته توانایی طراحی و ساخت سالانه حدود 1500تن قالبهای بدنه خودرو را دارد که غیر از خودرسازان داخلی ، خودروسازان خارجی نیز  مشتری این بخش از تولیدات شرکت هستند و بعنوان مثال طی سال گذشته حدود 1/1میلیون یورو طراحی و ساخت قالب به خارج صادر نموده است.
    • صنعت تولید قطعات پرسی و مجموعه ها که دارای خطوط پرسی G1 تا G3 بوده و فعالیت های مجموعه سازی نیز بصورت کاملتوانمندی  تولید و مونتاژ مجموعه های اصلی بدنه خودرو راانجام میدهد.این بخش از شرکت توانایی تولید سالیانه حدود 20 میلیون قطعه پرسی و بیش از 3 میلیون مجموعه مصرفی در بدنه خودرو را نیز دارا می باشد.
    • در حال حاضر نیروی انسانی متخصص سازمانی در این شرکت در حدود 1000 نفر می باشد که با توانایی موجود در خصوص جذب فعالیتهای  جدید وهمچنین ایجاد بسترهای مناسب با حمایت ارگان های مرتبط استان امکان جذب همین میزان نیرو طی یکسال آتی دور از دسترس نخواهد بود .