ابزار كنترلی قطعه ( پانل گیج )

این واحد با بهره ­گیری از انواع نرم ­افزارهای CAE/CAD/CAM و دانش فنی کسب شده ، قادر به طراحی و ساخت انواع ابزار های کنترلی قطعه (پانل گیج)  می­ باشد.

 همچنین وظیفه طراحی و ساخت قالبهای موقت ، همینگ و استندهای مربوط به اندازه گیری و برشکاری لیزر نیز برعهده این واحد می باشد.