گالری تصاویر

بازدیدها
 
بازديد دبيرستان فاطمه الزهرا 
mini_IMG_0196
mini_IMG_0207
mini_IMG_0209
mini_IMG_0228
1/4 
start stop bwd fwd

 
مدیر عامل ایران خودرو
mini_IMG_2268
mini_IMG_2271
mini_IMG_2284
mini_IMG_2291
mini_IMG_2304
mini_IMG_2322
mini_IMG_2344
mini_IMG_2361
mini_IMG_2380
mini_IMG_2425
01/10 
start stop bwd fwd

 

 مراسم ها

 

مراسم تقدير از كاركنان نمونه 

mini_IMG_0104
mini_IMG_0110
mini_IMG_0173
mini_IMG_0189
1/4 
start stop bwd fwd

 


 

نمایشگاهها

 

نمايشگاه رونق توليد

mini_IMG_0394
mini_IMG_0401
mini_IMG_0408
mini_IMG_0479
1/4 
start stop bwd fwd

نمايشگاه قطعات تهران

mini_IMG_1306
mini_IMG_1307
mini_IMG_1334
mini_IMG_1347
mini_IMG_1376
mini_IMG_1396
mini_IMG_1416
1/7 
start stop bwd fwd