پروژه D7: پژو 405

 

وزن قالبها (تُن)

 

گرید قالبها

گرید قطعات

تعداد قالبها

تعداد پانل گیجها

تعداد قطعات

نام پروژه

160

G2

11

G2

3

73

73

230

طراحی و ساخت قالبهای دائم و پانل گیجهای پژو 405 (D7)

694

G3

219

G3

70

 

پروژه D7: پژو 405

نام مشتری: ایران خودرو

-           تعداد قطعه: 73 قطعه

-           وزن: 854.000 كیلوگرم

-           تعداد قالب: 230دست

(پروژه انجام شده)