پروژه 208 (IK02)

 طراحی و ساخت قالب و پانل گیج های قطعات پروژه 208 ( IK02 )

 

وزن قالبها (تُن)

گريد قالبها

گريد قطعات

تعدادپانل گیج ها

تعداد قالب ها

تعداد قطعات

نام پروژه

 55

68

44

33

 13

 G2

G2

5

 18

5

طراحی و ساخت قالب و پانل گیج های قطعات پروژه 208

(IK02 )