پروژه قالب پلاستیک EFP

پروژه طراحي و ساخت قالب پلاستيك  قطعه هدايت كننده هواي مجموعه EFP

 

وزن قالب (تن)

تعداد قالب

تعداد قطعه

نام پروژه

5

1

1

طراحي و ساخت قالب پلاستيك  قطعه هدايت كننده هواي مجموعه EFP