گواهينامه ها

 

 

عنوان
شرح
تصوير

 

گواهینامه قطعه ایمنی

 

تمدید گواهینامه قطعه ایمنی از ساپکو

 

 

گواهینامه گرید A

 

 

اخذ گواهينامه گريد A ساپکو

 

گواهينامه گريد +A

 

اخذ گواهينامه گريد +A از سوي شركت سازه گستر سايپا

 

 

گواهينامه قطعه ايمني

 

گواهينامه قطعه ايمني سال 91 ازسوي شركت ساپكو

 

 

گواهينامه صنعت سبز

 

 

گواهينامه صنعت سبز سال 91-1390

 
 
 
Grade A Saze Gostar
 
 
 
گواهينامه گريد A از سوي شركت سازه گستر سايپا
 
 
 
 
 
ISO 45001:2018
 
 
گواهينامه در Scope طراحي و ساخت قالبهاي فلزي بدنه خودرو ابزار كنترلي قطعه (P/G) و توليد قطعات پرسي ومجموعه هاي مونتاژي خودرو از شركت DQS آلمان
 
 
 
ISO 14001:2015
 
 
گواهينامه در Scope طراحي و ساخت قالبهاي فلزي بدنه خودرو ابزار كنترلي قطعه (P/G) و توليد قطعات پرسي ومجموعه هاي مونتاژي خودرو از شركت DQS آلمان
 
 
 
 
ISO 9001:2015
 
 
گواهينامه در Scope طراحي و ساخت قالبهاي فلزي بدنه خودرو ابزار كنترلي قطعه (P/G) و توليد قطعات پرسي ومجموعه هاي مونتاژي خودرو از شركت DQS آلمان
 
 
 
IATF/16949:2016
 
 
گواهينامه در Scope توليد قطعات پرسي و مجموعه هاي مونتاژي خودرو از سوي شركت DQS آلمان
 
 
 
 
Q631000
 
 
 
 
 
گواهينامه در زمينه توليد قطعات ايمني خودرو از سوي شركت PSAفرانسه
 
 
 
Grade A Sapco
 
 
 
گريد Aاستاندارد ساپكو در زمينه طراحي و ساخت قالبهاي G3-G2-G1
 
 
 
Grade B Renault-Nissan
 
 
 
گريد B استاندارد رنو-نيسان (امتياز 60) از شركت رنوپارس
 
 
 
Grade B Isaco
 

 

 

گريد B ايساكو در زمينه توليد درب موتور 405

 
 
 
Grade A Sapco 86

 

 

گريد A ساپكو 86 در زمينه توليد قطعه